Manuální vytvoření zálohy/obnovení webu

Tento článek popisuje manuální vytvoření zálohy virtuálního serveru. Všechny placené varianty webhostingu jsou pravidelně zálohovány automaticky z naší strany. Vytoření manuální zálohy využijete například v situaci, kdy chcete provádět rozsáhlejší úpravy na webu a potřebujete co nejaktuálnější zálohu.


Postup vytvoření manuální zálohy virtuálního serveru:

1. Vstupte do administrace na adrese: https://admin.zikum.cz a dle typu Vašeho hostingu (freehosting/placený hosting) zvolte přihlášení do správného Control Panelu.
2. V levém panelu přejděte do nabídky "Backup and Restore" ("Záloha a obnovení") > "Backup Virtual Server"
3. V sekci "Virtual servers" vyberte virtuální servery, které chcete zálohovat.
4. V sekci "Features and Settings" vyberte položky virtuálního serveru, které mají být obsaženy v záloze.

  • Zvolte "Backup all features" pro vytvoření kompletní zálohy virtuálního serveru. Všechny položky budou zahrnuty do zálohy (včetně nastavení serveru, konfigurace PHP, uživatelů, obsahu emailových schránek atd).
  • Pro zálohu domovského adresáře (public_html) a databáze zvolte možnosti: "Server's home directory and web pages" a "Contents of server's MySQL databases". Toto je nejčastější kombinace pro vytvoření zálohy, kterou budete potřebovat při provádění větších úprav na webu.
5. Jako cíl pro uložení zálohy vyberte výchozí možnost "File or directory under virtualmin-backup/". Je možné použít i ostatní možnosti, nicméně pro účely tohoto návodu budeme používat jen tuto metodu.

  • Klikněte na ikonu vedle prázdného pole pro zadání cesty
  • V následujícím dialogu klikněte název složky, ve které bude záloha umístěna a klikněte na tlačítko "Select" ("Vybrat")
  • Ostatní možnosti lze ponechat beze změny.
  • Klikněte na tlačítko "Backup Now" a vyčkejte na dokončení provedení zálohy
  • Soubory se zálohou najdete v adresáři "backup" v root složce Vašeho virtuálního serveru. Tyto soubory jsou přístupné jak přes FTP, tak SCP,SSH, WebDAV.

Vzorový obrázek tvorby zálohy virtuálního serveru:

Virtual Backup


Postup obnovení manuální zálohy virtuálního serveru:

1. Vstupte do administrace na adrese: https://admin.zikum.cz a dle typu Vašeho hostingu (freehosting/placený hosting) zvolte přihlášení do správného Control Panelu.
2. V levém panelu přejděte do nabídky "Backup and Restore" ("Záloha a obnovení") > "Restore Backup"
3. Jako zdroj vyberte "File or directory undervirtualmin-backup/" a klikněte na ikonu vedle pole pro cestu k záloze.
4. Z nabídky vyberte požadovnanou složku se zálohou virtuálního serveru a klikněte na tlačítko "Select"
5. Vyberte položky virtuálního serveru, které chcete obnovit. Pro obnovení kompletní zálohy ponechte zatrřenou volbu "Restore all features".
6. Klikněte na tlačítko "Show What Will Be Restored"
7. Obnovu serveru za použití vybrané zálohy spustíte stisknutím tlařítka "Restore Now"


POZOR: Dle vybraných položek k obnově budou všechny tyto pložky přepsány daty z vybrané zálohy (data webu, SQL databáze, uživatelské účty atd.)!


Vzorový obrázek obnovy zálohy virtuálního serveru:

Virtual restore


  • 3 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď užitečná?

Související články

Cron - plánovač úloh - přidání úlohy

1. Vstupte do administrace na adrese: https://admin.zikum.cz a dle typu Vašeho...

Jak nahrát data webu

Tento článek popisuje několik možností, kterými můžete nahrát/upravit...

Správa SSL certifikátů - Vytvoření certifikátu Let's Encrypt

Ve zkratce o Let’s EncryptLet's Encrypt je nová a velmi ambiciozní...

Statistiky AWstats - procházení statistik

1. Vstupte do administrace na adrese: https://admin.zikum.cz a dle typu Vašeho...

Sub-servery, sub-domény, aliasy - vytvoření

Tento článek popisuje vytvoření sub-serveru:Mimo hlavního "Parent" serveru...