SEO Optimalizace webu pro vyhledávače

SEO – Co si pod touto zkratkou představit?

Search Engine Optimization

je široce používaná sada opatření a postupů, jejichž cílem je optimalizace (vyladění) dotyčného webu tak, aby docházelo pokud možno k jeho privilegovanému zobrazení na předních pozicích vyhledávačů na zadaná klíčová slova. Takto optimalizovaný web pak díky své přirozené viditelnosti ve vyhledávačích dosahuje daleko větší návštěvnosti.

Cíle SEO

Hlavní silou SEO je zaměření na fulltextové vyhledávače (ano, v podstatě každý dnes používaný vyhledávač je fulltextový). Fulltextové vyhledávače dnes používá prakticky každý uživatel internetu v okamžiku, kdy se snaží najít konkrétní službu, produkt nebo frázi a nezná předem přesnou adresu serveru, která tuto službu nebo produkt poskytuje. V tomto okamžiku přichází ke slovu právě optimalizace pro vyhledávače (SEO), která, pokud je provedena důsledně, zajistí, že uživateli se po zadání konkrétní fráze nebo slova zobrazí ve výsledcích vyhledávaní právě Váš web a to na předních pozicích.

seo

Optimalizace webu

Základem každé optimalizace je analýza. Smyslem je zodpovězení několika základních otázek. Jako příklady lze uvést:

  • Kdo je Váš cílový zákazník?
  • Odkud návštěvníci nejčastěji přicházejí?
  • Co lidé na Vašem webu nejčastěji hledají?
  • Jak dlouhá je průměrná návštěva jednoho zákazníka?
Otázek ke zpracovaní je daleko více. Odpovědi na ně lze nejlépe získat dlouhodobějším monitoringem stránek a získáváním statistik. Jen analýza založená na skutečných datech z běžného provozu dává základ k opravdu dobré a smysluplné optimalizaci. Při vývoji každého webu bereme samozřejmě všechny tyto aspekty v potaz.

Co SEO obsahuje?

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) se skládá především z těchto prvků:

  • Analýza klíčových slov a jejich implementace
  • Copywriting – tvorba poutavého obsahu
  • Analýza konkurence
  • Link building – tvorba zpětných odkazů
  • Analýza přístupnosti webu
  • Sledování a vyhodnocování statistik

SEO lze aplikovat jak na nový, tak stávající web

Ať už máte web nějakou dobu v provozu, nebo budujete nový projekt, je zamyšlení se nad SEO povinností. Bez návštěvnosti nemůže dnes žádný úspěšný projekt existovat. SEO je jednou z cest, kterak dosáhnout vysoké návštěvnosti přirozeným zobrazováním ve vyhledávačích, a vyhnout se tak daleko vyšším nákladům na placené reklamy a další kampaně. Budeme rádi, pokud nás kontaktujete a sdělíte nám Vaše představy o budoucnosti Vašeho webu na internetu. Uděláme vše pro to, abychom Vám je vyplnili.